Pozyskiwanie biogazu

Pozyskiwanie biogazu

Oferujemy specjalistyczne usługi w zakresie pozyskiwania biogazu na składowiskach odpadów. Oferta obejmuje:

  • sporządzenie teoretycznego modelu produkcji biogazu w oparciu o dane otrzymane od Klienta oraz pozyskane w czasie wizji terenowej
  • przeprowadzenie pompowania próbnego dla oszacowania zasobności gazowej składowiska
  • pośrednictwo w zakupie urządzeń do utylizacji biogazu
  • kompleksowa obsługa w zakresie sporządzania dokumentacji projektowej

 

CONTINUE READING