Outsourcing środowiskowy

Outsourcing środowiskowy

Oferujemy zewnętrzną obsługę firm w zakresie realizacji wybranych obowiązków dotyczacych ochrony środowiska.

Usługę outsourcingu realizujemy w sposób zadaniowy wykonując następujące prace:

 • Prowadzenie bieżącej ewidencji odpadów z generowaniem kart przekazania odpadów (na podstawie danych otrzymanych od Klienta) oraz przygotowaniem rocznego zestawienia o odpadach dla urzędów marszałkowskich.
 • Naliczanie wysokości opłat środowiskowych (na podstawie danych otrzymanych od Klienta) za:
  • spalanie paliw w silnikach (np. pojazdy samochodowe)
  • spalanie paliw w kotłach
  • emisję technologiczną
  • pobór wód
  • zrzut ścieków
 • Sporządzamy wymagane prawem sprawozdania oraz zestawienia (na podstawie danych otrzymanych od Klienta), m.in.:
  • zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
  • sprawozdania z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
  • sprawozdania z zakresu ustawy o bateriach
  • OPAK 1, OPAK 2, OPAK 3
  • OŚ-OP1

Poza pracami wykonywanymi w sposób zadaniowy, oferujemy również obsługę w formie stałego outsourcingu środowiskowego. Podejmując stałą współpracę, oferujemy Klientom opiekę merytoryczną polegającą na:

 • śledzeniu zmian w prawie środowiskowym, które mogą mieć wpływ na prowadzoną przez Klienta działalność
 • sprawdzaniu umów Klienta pod kątem przepisów ochrony środowiska
 • udziale w kontrolach organów Inspekcji Ochrony Środowiska

CONTINUE READING