Decyzje administracyjne

Decyzje administracyjne

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie uzyskiwania decyzji administracyjnych dotyczących gospodarki odpadami.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, może zachodzić konieczność posiadania określonych decyzji związanych z gospodarowaniem odpadami:

  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
  • zezwolenie na przetwarzanie odpadów (odzysk, recykling, unieszkodliwianie),
  • zezwolenie na zbieranie odpadów,
  • zezwolenie na transport odpadów.

Obsługa w zakresie uzyskiwania decyzji, poza przygotowaniem kompletnej dokumentacji, obejmuje również doradztwo odnośnie rodzajów odpadów, które powinny być ujęte we wniosku oraz omówienie sposobu prowadzenia działalności, który umożliwia jak najefektywniejsze wykorzystanie zasobów Klienta.

 

CONTINUE READING